Một con đĩ mang tên Miki Li


Ko rõ con đĩ này là người nước nào, cái tên thì nửa tàu nửa nhật rất khó đoánLoading related posts...

12 nhận xét:

Nặc danh nói...

1 con di~ re tien.No la di~ thj lam deo gj faj wan tam no ng nuk nao.Gap con di~ nay thj de ra nhet cac vo mom ruj djt tet lon

Nặc danh nói...

con di~ nay chi dag mut buoi t thuj

Nặc danh nói...

con dfi nay dang dong tien

Nặc danh nói...

Ng0n gê

Nặc danh nói...

Kung ngon ra phet

Nặc danh nói...

Bon nguoi nay thi lz toe het 100% ca roi

Nặc danh nói...

Hezz dug la mj than 2lua mj nhan xet zj

Nặc danh nói...

hjx.mun fuck no wa.mu0n liem l0n no wa

Nặc danh nói...

The Chung may chi bit la muon an no ko so bi HIV ak may thang ngu

Nặc danh nói...

phòi tinh r

Nặc danh nói...

nếu ăn đc thì đâu đến lượt mấy U. . . nói đùa cho vui. hàng cấp cao . . .. ^^
.

Nặc danh nói...

Chug wy nem di va túm lai .la ko co thj thui. Co thj cag dc,fuccc .chư cha mog

Đăng nhận xét