Điểm mặt nghệ thuật "tự nhiên" của người Tàu

Những người yêu thích loại hình nghệ thuật này cho rằng đấy là những tấm ảnh đề cao vẻ đẹp tự nhiên còn những người khác thì lại nói chúng làm băng hoại văn hóa truyền thống của dân tộc tàu.
xin 03040509092720381248
xin 020405090927703277537xin 0304050909276405362920071118231835f3f12
59358 1238439248N88r
59358 12384391618ZEF
59358 1238439357Mstt
Loading related posts...

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

soc thiet

Đăng nhận xét