Giáo viên tiểu học "tự sướng" ngay trong lớp

Cũng phùng mang trợn mắt, cũng mắt chữ o mồm chữ A như ai :D
Cũng may em ý là người Tàu khựa, mà ở bên tàu thì mọi chuyện đều có thể xảy ra, cho nên chuyện này là chuyện quá đỗi bình thường!!!

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.usImage Hosted by ImageShack.usImage Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us

Loading related posts...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét