Bé Mini, đôi chân tuyệt đẹp của Sài Gòn

http://img31.imageshack.us/img31/5750/2461309477a27caac5ed.jpg

http://img193.imageshack.us/img193/1977/myvitxauxi.jpghttp://img196.imageshack.us/img196/5765/2738454231e976b00900.jpghttp://img33.imageshack.us/img33/6118/24018234993ebd47bfb0o.jpghttp://img268.imageshack.us/img268/2830/2563882189d41ef37bd3b.jpghttp://img30.imageshack.us/img30/7613/2464055622d8cb39fc1ao.jpghttp://img34.imageshack.us/img34/9627/233246196933db25af6eo.jpghttp://img36.imageshack.us/img36/1167/217501982684811a145fo.jpg

Còn sau đây là chân dung của bé Ni
Ảnh hơi nhỏ, các bạn xem tạm vậy :D

http://img194.imageshack.us/img194/1420/dsc01914.jpg
http://img196.imageshack.us/img196/7766/thanh068.jpg
http://img268.imageshack.us/img268/2371/thanh066.jpg
http://img30.imageshack.us/img30/8766/thanh064.jpg
http://img31.imageshack.us/img31/7687/thanh060.jpg
http://img33.imageshack.us/img33/945/thanh058.jpg
http://img34.imageshack.us/img34/4227/thanh055.jpg
http://img36.imageshack.us/img36/7598/thanh037.jpg
Loading related posts...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét