Ảnh: Những cô học trò

Những hình ảnh rất đời thường và tự nhiên của các cô học trò nhà ta, ko chỉnh sửa, ko makeup, và nói chung là ko "ảo" như rất nhiều những bức ảnh "tự sướng" theo phong trào khác của khá nhiều bạn trẻ gần đây
http://img19.imageshack.us/img19/107/310205313281261300aaowm7.jpghttp://img15.imageshack.us/img15/1493/31534812466310ee8debolq1.jpghttp://img14.imageshack.us/img14/8981/310121427381b568af6fohb9.jpghttp://img25.imageshack.us/img25/2928/3101216991026366f5d0oya2.jpg
http://img13.imageshack.us/img13/3315/3240130923711a60f1e2omu6.jpghttp://img24.imageshack.us/img24/30/3176195694b7636b979boox8.jpghttp://img17.imageshack.us/img17/6227/3152646763178c148129otc8.jpghttp://img22.imageshack.us/img22/6080/310201179681b96f3cecoyb7.jpghttp://img24.imageshack.us/img24/29/310128092142cf629bfeorv8.jpghttp://img17.imageshack.us/img17/4397/3101175703a6aa3d1feaokw9.jpg
Loading related posts...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét