Ảnh mới của bé Tin: Ảo tung chảo

Em ý photoshop nặng đến nỗi mà những nét ở vị trí tương phản cao nhìn sắc hơn dao làm cho những bức ảnh lẽ ra là nghệ thuật nhưng lại chả có mấy giá trị nghệ thuật.

 • tamtay.vn - photo - Bé Tin 1
  tamtay.vn - photo - Bé Tin 1

 • tamtay.vn - photo - Bé Tin 1

 • tamtay.vn - photo - Bé Tin 1

 • tamtay.vn - photo - Bé Tin 1

 • tamtay.vn - photo - Bé Tin 1

 • tamtay.vn - photo - Bé Tin 1

 • tamtay.vn - photo - Bé Tin 1

 • tamtay.vn - photo - Bé Tin 1

 • tamtay.vn - photo - Bé Tin 1

 • tamtay.vn - photo - Bé Tin 2

 • tamtay.vn - photo - Bé Tin 2

 • tamtay.vn - photo - Bé Tin 2

 • tamtay.vn - photo - Bé Tin 2

 • tamtay.vn - photo - Bé Tin 2

 • tamtay.vn - photo - Bé Tin 2

 • tamtay.vn - photo - Bé Tin 2

 • tamtay.vn - photo - Bé Tin 2

 • tamtay.vn - photo - Bé Tin 2

 • tamtay.vn - photo - Bé Tin 2
  • tamtay.vn - photo - Bé Tin 3

  • tamtay.vn - photo - Bé Tin 3

  • tamtay.vn - photo - Bé Tin 3

  • tamtay.vn - photo - Bé Tin 3

  • tamtay.vn - photo - Bé Tin 3

  • tamtay.vn - photo - Bé Tin 3

  • tamtay.vn - photo - Bé Tin 3

  • tamtay.vn - photo - Bé Tin 3

  • tamtay.vn - photo - Bé Tin 3

  • tamtay.vn - photo - Bé Tin 3
Loading related posts...

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

oi pe tin uoc gi em thoi ken cho anh mot lan thoi

http://camconnit.tk/ nói...

EM NÀY ĐẸP VÃI !

Đăng nhận xét