Sun Mi (Wonder gilrs) vs YoonA(SNSD)

Ứng cử viên thứ 2, YoonA.....

Loading related posts...

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Sunmi xinh hơn nhiều!

Đăng nhận xét