Eikura Nana, japan famous girl

Birthdate: 1988-Feb-12
Birthplace: Izumi, Kagoshima, Japan
Height: 170cm
Weight: 45kg
Star sign: Aquarius
Blood type: A

Loading related posts...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét